DELA

Staden och Jomala går ihop om barnskyddet

Barnskyddet i Mariehamn och Jomala slås ihop vid årsskiftet.
– Vi vill bli flera hjärnor som funderar på de svåra saker som barnskyddsärenden ofta är, säger stadens barnskyddschef Helena Wachowiak.
Jomalas barnskyddspersonal – i dag endast socialarbetare Ulrika Holmlund eftersom en familjearbetartjänst är vakant – anställs av Mariehamns stad med socialkansliet i Nyfahlers som fysisk arbetsplats.
– Den som gör en barnskyddsanmälan efter årsskiftet i Jomala ska alltså vända sig till mig, säger Helena Wachowiak som är ledande socialarbetare inom barnskyddet i Mariehamn.
Initiativet till samgåendet togs av tjänstemännen i Jomala. Politikerna hade inga invändningar och stadens politiker och tjänstemän välkomnar nyordningen.
Huvudorsaken är att möjligheterna till kompetenshöjning och specialisering ökar och att metoderna för hur man ska arbeta i barnskyddsfrågor utvecklas. Målet är att barnskyddet ska bli mera jämlikt mellan kommunerna.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre