DELA

Staden med i miljöprojekt

Mariehamn är med i flera internationella projekt som syftar till att göra Östersjön renare.
Mariehamn är en av parterna i EU-projektet Pure där stadens roll är att samla in data från alla städer runt Östersjön och bokföra utsläpp från reningsverk.
I Pure ingår bland andra John Nurminen-stiftelsen som finansierar konkreta reningsverksprojekt. St Petersburg har nu fått ordning på sin avloppsvattenrening, Riga står på tur och också polska städer. En databas byggs upp som bäst.
– Uppgifterna i databasen samlas in på internet, vi analyserar och sammanställer var åtgärdsbehoven är stora, förklarar stadens miljöchef Jan Westerberg.
Mariehamn medverkar genom UBC, Union of the Baltic Cities, där över hundra städer runt Östersjön är medlemmar.
– Det är ett av de mest konkreta miljöprojekten som pågår inom Östersjön i dag, konstaterar miljöchefen.
Enligt honom är den teoretiska potentialen att minska fosforutsläpp i havet enorm – åtminstone en tredjedel kan reduceras genom reningsverken.
– Mariehamn är med i tre år från och med i år, och det kommer att ta många år innan målet är nått.
Jan Westerberg berättar att reningsverksprojektet ursprungligen är ett åländskt initiativ efter en liberal motion i stadsfullmäktige.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre