DELA

Staden lämnar Ålands kommunförbund

Mariehamn lämnar Ålands kommunförbund vid årsskiftet 2012-13.
Beslutet fattades av ett enigt fullmäktige i tisdags.
Utträdet ur Ålands kommunförbund, som bildades 1998, har länge varit på tapeten. I budgeten för 2011 sägs att staden i år ska fatta beslut om hur det ska bli, och nu är alltså beslutet fattat.
Mariehamn fortsätter dock som medlem i den kommunala avtalsdelegationen under kommunförbundets paraply.
Enligt bokslutet för 2010 betalar staden 180.000 euro per år till kommunförbundet. Cirka 50.000 euro av summan betalas till kommunala avtalsdelegationen. Den beräknade inbesparingen blir därför cirka 130.000 euro per år för staden.


Nya samarbetsformer
Men beslutet innebär inte att allt kommunalt samarbete är uteslutet för Mariehamns del – tvärtom. Ledamoten Roger Jansson (M) fick fullmäktige med på ett tillägg där stadsstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunerna kan samarbeta i olika konkreta frågor utanför kommunförbundets ram.
– Nu har vi konstaterat att kommunförbundet inte fungerar som det var tänkt. Men staden måste ta ett stort ansvar för det fortsatta samarbetet mellan kommunerna och ska nu utreda andra former. Kommunerna har kunniga tjänstemän och politikerna och på så vis en stor sammanlagd kunskapsmassa.
Han ser framför sig en lösare samarbetsmodell än hittills där man tar sig an en fråga i taget och tillsätter olika arbetsgrupper utifrån behovet. På det sättet behövs inte den centrala organisationen.
– Att kommunförbundet inte har fungerat är inte de anställdas fel, utan felet ligger hos medlemskommunerna, säger han som var lantråd när lagen.om Ålands kommunförbund antogs 1997.


Dödsstöten?
Blir det dödsstöten för kommunförbundet när staden går?
– Det finns tid att fundera på om det är dödsstöten. Men en betydande bantning av organisationen blir det helt säkert. Frågan är om de andra kommunerna är beredda att ta stadens utsträckta hand om utveckla samarbetet.
Sigurd Lindvall, direktör på Ålands kommunförbund, låter inte glad när Nya Åland ringer upp.
– Det är frivilligt att vara med i kommunförbundet.
På frågan om stadens utträde innebär dödsstöten säger han så här:
– Jag känner ingen överdriven optimism inför framtiden.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre