DELA

Staden kräver miljoner i garanti av Viking Line

I kväll tar stadsfullmäktige ställning till det garantikrav som Viking Line måste ge för att ombyggnaden av kaj 6, med allt som hör till, i Västerhamn ska komma i gång.

7,3 miljoner euro plöjs ner enbart för att hamnen ska kunna ta emot Viking Lines nybygge som sätts i trafik 2013.
– Det är ett enormt bygge. Fartyget liknar inget av dem som angör Mariehamn i dag. Det är längre, bredare och högre, med tre landgångar och tre bildäck, säger stadens hamn- och säkerhetsdirektör Leif Ahlqvist.
Viking Line har preliminärt godkänt utkastet till avtal där rederiet garanterar att man betalar 7,3 miljoner euro i hamnavgifter oberoende av om fartyget trafikerar Mariehamn eller inte. Det betyder att Viking betalar nästan en miljon euro om året i åtta år framåt.

Läs mer i pappersversionen av dagens Nya Åland!
ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax