DELA

Staden klubbade nya miljömål

Mariehamnarna kan se fram emot både mindre utsläpp av växthusgaser och mer ekologisk mat i dagis och skolor.
Det ingår i de miljömål för de närmaste fem åren som stadsfullmäktige nu har slagit fast.
Hur långt är det rimligt att gå i kravet på att de livsmedel som staden köper in till bland annat dagis och skolor är producerade enligt ekologiskt hållbara metoder? Är det till exempel bra eller är det absurt att köpa importerad ekologisk mjölk i stället för den åländska mjölken som inte är ekologisk men av dokumenterat hög kvalitet?
Den här typen av frågor sysselsatte stadsfullmäktiges ledamöter i tisdags då stadens miljömål för de kommande fem åren diskuterades.
Debatten var sansad och alla var överens om att utgångspunkten måste vara att staden fungerar som en förebild vad miljön och maten beträffar. Det var också klart att ledamöterna anser att staden skall sträva efter att köpa in så rena och hållbart producerade livsmedel som möjligt.

Realistiskt mål
I det ursprungliga förslaget till miljömål skulle andelen ekologiska livsmedel år 2017 uppgå till minst 50 procent av alla inköp som staden gör. Stig Grönlund (Ob) föreslog att det sänks till 30 procent.
– I dag är andelen ekologiska livsmedel i Mariehamn 15-17 procent. Att höja den till 30 procent skulle vara ett realistiskt mål som motiverar inköparna bättre, sade Grönlund.
– Jag har pratat länge med de som köper in mat till skolorna, de gör ett kompetent och utmärkt jobb och de tycker inte att 30 procent är ett orimligt mål att uppnå. Med 30 procent ger vi tydliga signaler som dessutom ger möjlighet till omställning.
Grönlunds förslag applåderades i samtliga fullmäktiges partier och i den slutliga omröstningen gick det igenom med rösterna 25 mot 1. Bakom den ensamma rösten stod Rauli Lehtinen (Lib).
– Pratar man om miljömål är det bara ekologiskt som gäller, punkt, slut, sade Lehtinen.
Mer från stadsfullmäktige i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen