DELA

Staden kan lösa in obebyggd tomt

Femton tomter i Mariehamn är fortfarande obebyggda, trots bygguppmaning från stadsstyrelsen.
Om tomterna inte har bebyggts eller sålts före februari nästa år kan staden lösa in dem.
Senast i oktober 2006 gav stadsstyrelsen bygguppmaning åt ägarna till 29 tomter inom stadens gränser. I dag, tre år senare, har fjorton av tomterna antingen bebyggts eller så har bygglov lämnats in.
Men på femton av tomterna har inget hänt. Tiden går ut i februari nästa år.
I somras lämnade ägarna till en egnahemshustomt vid Skolstigen i Östernäs in en anhållan till stadsstyrelsen om att få förlängning till februari 2015. Ägarna motiverade detta med att man flera gånger försökt sälja tomten men inte lyckats få den såld till marknadsmässigt pris. Som en delorsak till att intresset varit litet är att staden planerar 42 tomter i den nya stadsdelen Storgärdan i närområdet.


Avslog anhållan
Stadsstyrelsen avslog ägarnas begäran på mötet den 5 november. Det är inte möjligt att förlänga en byggnadsuppmaning, heter det, men en uppmaning kan upphävas och en ny utfärdas.
Om ingen ny byggnadsuppmaning utfärdas löper den gällande uppmaningen ut den 16 februari 2010, liksom många andra bygguppmaningar. Efter det har staden ett år på sig att anhålla hos landskapsregeringen om inlösen av tomterna.
I praktiken har inga tomter någonsin inlösts trots att systemet funnits i decennier, berättar stadsdirektör Bjarne Pettersson.
– Jag kommer inte ihåg något enda fall. Byggnadsuppmaningarna har haft god effekt, och tomterna brukar bebyggas när uppmaningen har getts, säger han.
Men vad spelar det för roll om stan ändå inte använder sig av inlösen?
– Man kan aldrig veta på förhand vilket stadsstyrelsens beslut blir.


Kan säljas
Om en tomt säljs kan det vara ett argument för att staden skjuter upp sitt ingripande, säger stadsdirektören.
Nästa år gör stadens mätningsavdelning en ny genomgång av tomma tomter. Enligt Bjarne Pettersson kommer alla obebyggda tomter förr eller senare på listan.
– Alla tomtägare ska i princip behandlas lika.
Tomter där det redan finns någon form av byggnad blir inte aktuell för byggnadsuppmaing. Tomter som hamnar på listan ska vara möjliga att nå med bil och vatten- och avloppsdragning ska finnas i närheten.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax