DELA

Staden i startgroparna med kajbygge

– En kick för hela näringslivet.
Så beskriver stadens hamn- och räddningschef Leif Ahlqvist gårdagens besked om att Viking Line får 28 miljoner euro i miljöstöd från staten för det planerade nybygget i Åbo.
Vi träffar Leif Ahlqvist, hamn- och räddningschef sedan ett halvår tillbaka, på kaj 6 som ska byggas om för att nybygget ska ha tillräckligt med utrymme när det enligt planerna ska levereras 2013.
Viking Lines styrelse satt i möte hela eftermiddagen i går, och enligt beskedet från informationschef Johanna Boijer-Svahnström var ingen kommentar att vänta under hela gårdagen.
– Vi hoppas och tror att beskedet blir positivt. Vi jobbar utifrån det, säger Leif Ahlqvist.
Så fort de exakta fartygsmåtten levereras drar ombyggnaden i hamnen i gång. Ritningar och projektering är under arbete och entreprenörerna väntar på att få komma in med offerter.
När kaj 6, som ligger längst i söder mot Lotsbroverket, byggdes för några år sedan förbereddes den för en kommande utbyggnad. Det kommer väl till pass nu. Fundamentet för den kommande bilklaffen är redan gjutet.
När bilklaffen är på plats förlängs kajen med 100 meter och blir då totalt 250 meter lång. Nya matargångar byggs i två våningar och nya flyttbara matargångar kommer till.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre