DELA

Staden höjer taxor för småbåtsplatser

Stadens hamn- och säkerhetsnämnd godkänner en höjning av taxorna för småbåtsplatser och uppläggning av småbåtar.
Självfinansieringsgraden skall vara 100 procent från och med nästa år.
Småbåtsplatserna har fem prisklasser. Klass ett kostar 110 euro per år, klass två 190 euro, klass tre 295 euro, och klass fyra och fem, skärgårdsplatser, 350 respektive 425 euro.
Avgiften för uppläggning av småbåtar blir 47 euro för båtar som är över 4,4 meter långa och under två meter breda. För båtar som är längre blir avgiften 116 euro. Ingen avgift uppbärs för båtar under 4,4 meters längd med en bredd under två meter. Alla priser är exklusive moms på 23 procent.