DELA

Staden gör upp nya mål

Flera invånare, bättre ekonomi och lägre utsläpp.
Det är några av stadens mål som skall vara uppnådda 2015.
Stadsledningen fick i samband med budgeten för 2012 i uppdrag att ta fram en lista med mätbara mål för 2015. Det tillsattes en kommitté och nu ligger listan på stadsstyrelsens bord.
Listan har sex mellanrubriker: Demokrati och inflytande, Kvalitet, Näringsliv och ekonomi, Hållbar utveckling, Den tredje sektorn och Medborgarundersökning.
Under rubriken Demokrati och inflytande finns målet att ge stadens medborgare möjligheter till inflytande i närsamhället. Ett system för hur det skall uppnås skall tas fram.
Dessutom skall man ha en post om hållbarhet och demokrati i varje ordinarie bokslut.


Viktigaste aktörerna
Hållbar utveckling innehåller målet att stadens utsläpp av växthusgaser per invånare skall vara 40 procent lägre än utsläppen 2002. Dessutom skall stadens egen årliga totala energiförbrukning minska med 20 procent från 2011 till 2015.
Den tredje sektorn, det vill säga alla föreningar, organisationer med mera, lyfts fram som en av de viktigaste aktörerna för att dels förbättra effektiviteten och dels skapa gemenskap. Staden skall erbjuda möjligheter för sektorn och vid utgången av 2015 skall man kunna redovisa minst fem åtgärder som har genomförts.
Läs mer i fredagens papperstidning!

Titte Törnroth-Sarkkinen