DELA

Staden drabbas när storföretag går dåligt

Lundqvistrederierna Alfas och Hildegaards vinstras 2009 betyder 2,6 miljoner euro mindre i stadens kassakista i år.
Så hårt slår en enda rederikoncerns nedgång mot Mariehamns ekonomi.
Vinstraset var okänt för Mariehamns stad tills rederikoncernens bokslut blev offentligt för några veckor sedan. Alfas rörelseresultat sjönk från 27 miljoner euro 2008 till drygt en halv miljon 2009 och Hildegaards från 15 miljoner till nästan en halv miljon på minus.
Fraktrederiernas dåliga resultat inverkar direkt på stadens ekonomi via samfundsskatten – tillskottet till stans kassakista minskar med cirka 2,6 miljoner euro jämfört med i fjol.
En annan omständighet som också har en stor effekt på inflödet av samfundsskatter till staden är den kreditsmäll på 5 miljoner euro som Ålandsbanken nyligen gick på. Den minskar skatteströmmen till staden med omkring 300.000 euro.

Akilleshäl
Detta har stadens ekonomichef Peter Carlsson räknat ut inför fullmäktiges genomgång i kväll av ekonomin under det första halvåret 2010.
– När årets budget gjordes upp minskade vi ner på de förväntade samfundsskatteintäkterna med 1,3 miljoner euro för i år. Men det räckte inte eftersom prognosen för hela 2010 visar att det kommer att flyta in sammanlagt cirka 2,7 miljoner euro mindre i samfundsskatt än i fjol – nästan 2 miljoner euro mindre än budgeterat.
Hur illa är det här?
– Det allvarliga är de vikande skatteintäkterna. Det är vår akilleshäl. Samfundsskatten kommer säkert att stiga igen om vi blickar framåt, men vi vet inte när och hur mycket. Det är ju kommunalskatter och samfundsskatter som finansierar största delens av stans verksamhet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre