DELA

Stabil skuldindrivning från ålänningarna

17,25 miljoner euro i skulder låg under 2013 för handläggning hos Landskapsfogdeämbetet på Åland.
Det berättar vikarierande landskapsfogde Annika Björkqvist.
Av de 17,25 miljonerna hade 9,9 miljoner kommit in under året, utspritt på ungefär 13 000 ärenden. Resten låg kvar från tidigare år – att skulder blir över är helt normalt.
– Våra lager blir aldrig helt tömda. Vissa ärenden tar helt enkelt längre tid att driva in, det är ingenting konstigt med det, menar Björkqvist.
Under året blev 10,6 miljoner euro antingen indrivna, återkallade eller så konstaterades att gäldenärerna var medellösa. Det var cirka 5,64 miljoner euro som drevs in. Jämfört med år 2012 syns ingen större skillnad.
Fram till den sista juni i år hade cirka 4,6 miljoner inkommit för handläggning. Resultatet ser enligt Björkqvist ut att bli en minskning jämfört med fjolåret, men än är det för tidigt att dra slutsatser.
– Den mest bråda tiden börjar i augusti, då väldigt många fordringsägare lämnar in sina ärenden till oss.
Läs mer i papperstidningen!

Maria Snellman