DELA

Spriten fick lagtinget att skärpa tonen

Lagtinget förbjuder alkoholdrickande på allmän plats. Men det råder delade meningar om förbudet. Under den tre timmar långa debatten i går tillskrev ledamöterna varandra benämningar som alkoholhökar och -talibaner.
Det kommer att bli förbjudet att dricka alkohol på allmän plats i tätort. Det står klart efter att lagtinget i går, med rösterna 19 mot 8, röstade igenom den omdebatterade paragrafen i förslaget till ny ordningslag.
Oppositionen och Runar Karlsson (C) stödde landskapsregeringens skrivning – att man ska få dricka alkohol i parker och andra jämförbara ställen så länge det inte stör andra – medan regeringspartierna Liberaler och Center samt Mika Nordberg (Ob) röstade för lagutskottets strängare linje.


Inkonsekvent
Johan Ehn (FS), Fredrik Karlström (Ob) och Anders Eriksson (ÅF) tycker att det är fel att kriminalisera människor som, till exempel, vill skåla in det nya året i champagne på Torget.
– Ju mer förbud och ju mer mystik man skapar kring alkoholkonsumtionen, desto intressantare för ungdomarna, säger Anders Eriksson.
Johan Ehn påpekar att förbudet gäller endast allmän plats i tätort. Inkonsekvent, menar han.
– Om Sunds kommun väljer att ha fest vid midsommarstången på Jan Karlsgården gäller inte förbudet.
Han säger att han ”hör till dem som inte har en talibansk inställning till det här med spritlagstiftning.”
– Vi är alla överens om att vi vill skapa alkoholfria miljöer. Frågan är på vilket sätt man ska göra det. Jag tror inte det är rätt att gå in och kriminalisera människor som vill dricka ett glas på nyårsafton.
Alkohol tillåts i dag i många sammanhang, både vid idrotts- och kulturevenemang, säger Ehn.


Svårt övervaka
Också de obundna Fredrik Karlström och Gun-Mari Lindholm talar om en dubbelmoral i lagstiftningen. Även om tillståndsservering på IFK:s matcher eller under litteraturdagarna sker under kontrollerade former kan också den sortens drickande påverka både attityder och tillgänglighet, säger Lindholm.
– Man fortsätter alltså med dubbelmoralen: å ena sidan förbjuda, å andra sidan fortsätta med en frikostig tillståndsgivning.
Att förbjuda bara för förbjudandets skull är inte sund lagstiftning, säger Fredrik Karlström. Det kommer att bli svårt för polisen att övervaka att lagen följs.
– Istället för att förbjuda borde vi uppmuntra folk att dricka mindre.


Hökar
Både Barbro Sundback (S) och Åke Mattsson (Lib) menar att den här typen av normgivande lagstiftning är viktig, likaså att det finns alkoholfria platser.
På det här sättet kan de vuxna visa unga att det går att titta på raketer utan att springa runt med glas i händerna, säger Mattsson.
– Men vi har en grupp alkoholhökar i lagtinget. Omedelbart när vi ska inskränka lagstiftningen så verkar det som om det rör sig om en hälsoprodukt som det är oerhört viktigt att man har tillgång till i hela samhället.


Vuxna förebilder
Gun Carlson (C) hör till de ledamöter som röstade för en strängare lagstiftning.
– Och det gör jag utan att känna mig som en taliban.
När vuxna engagerar sig och sätter gränser påverkas också de ungas alkoholdrickande, säger Carlson.
Mariehamns stad har i dag en ordningsstadga som förbjuder det alkoholintag som stör ordningen på allmänna platser. Stadgan ersätts nu av den nya lagen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax