DELA

”Sprängningen ingick i bygglovet”

– Vi vill bestämt dementera att bergssprängningen är ett svartbygge. Vi har ett bygglov som innebär att vi får spränga.
Det säger projektledningen för Maxinge köpcentrum som går emot kommunens tolkning av tvisten.
Projektledningen för bygget – projektledare Bjarne Karlsson, arkitekt Michael Donalds, arbetsledare Mats-Erik Mattsson och huvudentreprenör Kjell Mattsson – ger sin syn på den pågående bygglovsstriden med kommunen.
– Det stämmer inte att sprängningen av berget bakom huset är ett svartbygge, säger de och visar den dokumentation de plockat fram.
De hävdar att de har ”svart på vitt i flera lager” på att sprängningen av berget fram till 1,5 meter från tomtgränsen i väster ingår i det bygglov som beviljades den 26 januari i år och att byggnämnden därför inte har rätt att begära in ett särskilt bygglov för sprängningen, något som nämnden gjorde för några veckor sedan.
– Vi har följt alla direktiv. Bygglovet har vunnit laga kraft. Det finns inga tveksamheter. När bygglovet utfärdades tillgodosågs våra krav på att man ska kunna köra med brand- och räddningsfordon runt byggnaden och med varubilar till varuintagen på baksidan. Förutsättningen för det var att vi fick spränga fram till 1,5 meter från tomtgränsen, säger de.
De visar på plats vad de menar: Om man hade fått spränga bara fram till 5 meter från tomtgränsen så hade inga bilar kunnat passera mellan huset och bergväggen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre