DELA

Språkfrågor på bordet vid JO-besök

Ett klagomål till justitieombudsmannen kan vara det enda sättet för åländska myndigheter och privatpersoner att få rätt i språkfrågor.
Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinen besökte Åland i går.
Han bjöds in för att landskapsregeringen och landskapets språkråd ville uppdatera sig i frågor som har med landskapet och rätten till service på svenska att göra.
– Framför allt är det intressant för oss att veta hur språklagen och grundlagen efterlevs på rikssidan, säger lantrådet Camilla Gunell (S).

Anmälan på gång
Just nu förbereder landskapsregeringen en JO-anmälan för att innehållet i läkemedelsbasen ”Pharmaca Fennica” och vårdguiden ”God medicinsk praxis” inte har översatts till svenska.
Landskapet har förhandlat med social- och hälsovårdsministeriet utan resultat.
– För oss är det viktigt att trygga patientsäkerheten och läkarnas möjligheter att på ett korrekt sätt utöva sitt yrke, säger lantrådet.
Både privatpersoner och myndigheter kan lämna in klagomål till JO angående myndigheter och tjänstemän som man anser att har begått fel.
Vart femte klagomål leder till ställningstaganden från JOs sida. Allt fler av de besluten berör mänskliga rättigheter.
JO behandlar i regel inte ärenden som är anhängigt i en myndighet eller under behandling i domstol.
Innan JO kan ta upp ett ärende ska den som är missnöjd utnyttja andra möjlighet att söka ändringar. Om det inte finns några sådana, eller om ett ärende är färdigbehandlat i domstolen, kan det bli ett fall för JO.
– I språkfrågor kan man sällan överklaga i domstol och då är JO den enda möjligheten, säger äldre JO-sekreteraren Mikko Sarja.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom