DELA

Språkdiskussion hos presidenten

Talman Britt Lundberg är nöjd med tisdagens presidentmöte på Gullranda. Språkpolitiken var en av sakerna hon diskuterade med president Sauli Niinistö.
– Jag uttryckte oro för att svenska börjar bli ett privatspråk i allt högre utsträckning.
I tisdags besökte Britt Lundberg president Sauli Niinistö och hans hustru Jenni Haukios sommarresidens Gullranda, tillsammans med en delegation bestående av andre vicetalman Roger Jansson, lagtingsledamoten och riksdagsrådet Gunnar Jansson, lantrådet Camilla Gunell, vicelantrådet Roger Nordlund, landshövding Peter Lindbäck, riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér och lagtingsdirektören Susanne Eriksson.
Gruppen reste till Gullranda med sjöbevakningen. Väl där bjöds de på lunch och fick en rundvandring i Gullrandas trädgård. Men Britt Lundberg hann också ha ett möte med presidenten, där hon berättade om vilka frågor den självstyrelsepolitiska nämnden jobbar med för tillfället.
– Jag utgick från en bilaga som Helsingin Sanomat gav ut som beskrev Åland som en park – idylliskt, rent, välordnat och tryggt. Utgångspunkten var att Finland skulle kunna dra nytta av Åland eftersom det är så unikt och speciellt.
Bland annat skulle Åland kunna fungera som försöksplats för experiment inom förnyelsebar energi, säger Lundberg. En viktig punkt som hon diskuterade med presidenten var språkpolitiken och svenskans ställning.
– Presidenten har det nog klart för sig att Åland är enspråkigt svenskt, men det är viktigt att han har argument med sig när han besöker andra delar av landet. Svenska språket är trots allt grunden i vårt självstyre.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung