DELA

Sponsoravtal med Rockoff på is

Stadsstyrelsen tog inget beslut om sponsaravtal med Rockoff-festivalen.

Ett femårigt sponsoravtal kunde ge Rockoffestivalen bättre kontinuitet. I årets budget finns 50.000 euro avsatta för Rockoff och enligt planerna skall det bli lika mycker 2011 och 2012. Festivalen anses vara viktig för Mariehamns stad eftersom den ger synlighet och lockar turister.
Under stadsstyrelsens möte i torsdag bordlades ändå stadsdirektörens förslag om en mer långsiktigt sponsoravtal för festivalen. Också ett par andra ärenden gällande festivalens och Marieparks framtid bordlades.
– Vi skall nu diskutera frågorna inom respektive grupp och på stadsstyrelsens möte på torsdag kan vi förhoppningsvis nå en helhetslösning om Mariepark och Rockoffs framtiden, säger stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS).
FREDRIK SONCK
fredrik.sonck@nyan.ax