DELA

Spola inte om du har elavbrott

Pumpstationerna i det åländska vattennätet har inte några reservkraftverk, så de kan börja svämma över om elen är bort länge ännu.
– Låt bli att spola på toaletten vid strömavbrott, uppmanar Ålands vattens vd Christian Nordas, som säger att han aldrig varit med om något liknande som dagens avbrott.
Speciellt kritiskt är situationen vid de pumpstationer som ligger i vattentäcktområden. För Ålands vatten gäller detta pumpstationen vid gamla Grelsby sjukhus och i närheten av Finströms kyrka, som ligger nära Långsjön och Markusbölefjärden.
– Det finns en viss volym i pumpstationerna, när det sedan blir fullt så rinner det över via dräneringsrör.
Ingen av de åländska pumpstationerna har dock reservkraftverk. Så uppmaningen ”Låt bli att spola vid elavbrott” gäller hela landskapet.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax