DELA

Spelregler för militärhjälp utreds

Nu ska spelreglerna för hur Åland begär assistans av försvarsmakten i en krissituation utredas. Frågan diskuterades under gårdagens möte mellan försvarsminister Carl Haglund och landskapsregeringen.
– Det är naturligtvis bäst att ha reglerna klara på förhand, säger Carl Haglund.
Försvarsminister Carl Haglund besökte Åland under gårdagen. På mötet med landskapsregeringen diskuterade ministern bland annat hur spelreglerna för handräckningen, det vill säga hjälpen från försvarsmakten, ska se ut i händelse av en krissituation eller olycka på Åland.
– Det kan handla om ett oljeutsläpp, en fartygsolycka och i teorin också om ett terrordåd, säger Carl Haglund.
Liknande handräckning sker hela tiden i riket till exempel i samband med att någon ockuperar ett hus eller att någon går vilse i skogen. Då kan militären hjälpa till. Men på Åland är situationen annorlunda i och med demilitariseringen.
Nu ska spelreglerna göras klara och initiativet till detta kommer ursprungligen från åländsk sida.
– Om olyckan är framme lär det inte finnas tid för möten om vem som får göra vad eller vem som ska begära vilken hjälp från vem, säger Carl Haglund.
Han understyrker att det vare sig i riket eller på Åland är militären själv som beslutar om åtgärder.
– Begäran måste komma från polis, sjöräddning eller liknande. Det är aldrig en soldat som bestämmer.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom