DELA

Specialgrupp gör sig redo för pandemi

Sjutton personer är samlade i läkarnas mötesrum på Ålands centralsjukhus när det är dags för ÅHS-pandemigrupp att hålla veckans möte.
– Här finns representanter för i princip alla enheter som på något sätt kan komma i kontakt med smittade eller misstänkt smittade personer, förklarar pandemigruppens ledare, läkaren Wilhelm de Wilde.
På plats finns personal från bland annat alla vårdavdelningar, akuten, hemsjukvården, långvården, hälsocentralen, apoteket och personalsjukvården.
Inom gruppen uppdateras berörda med den senaste informationen om nya influensan A(H1N1), svininfluensan, och alla har chans att dela med sig av frågor, planer och övrigt aktuellt.

Vaccinering löper
Aktuellt ämne just nu är bland annat vaccineringen av riskgrupperna. Hälsocentralens klinikchef Birgitta Hermans berättar att arbetet löpt på smidigt och att över 500 ålänningar i riskgrupperna fått ett stick hittills.
– Hela veckan har det varit lite kö den första timmen, men det har vi arbetet bort. Till exempel i måndags vaccinerade vi 150 personer på en timme, säger Birgitta Hermans, som berömmer både personal och besökare.
Att arbetet löpt bra har också synts i berömmande mess i Nya Åland.

Skickas hem
Ännu verkar det dock finnas viss förvirring hos ålänningarna, om man hör till en riskgrupp eller inte. Hittills har det dock mest handlat om missförstånd och inte varit några större problem med personer som försöker ”tränga sig före i vaccinationskön”.
– Senast i går skickade jag hem fyra personer som inte hörde till vaccinationsgruppen. Men vi litar på att folk är ärliga, säger Birgitta Hermans.
Birgitta Hermans informerade även om ändringarna i vaccinationsplanerna för skolbarn. Som Nya Åland berättade igår är det begränsad leverans av själva vaccinet som gör att man nu bara vaccinerar åldersgruppen 6 månader till 8 år.
Rådgivningarna sköter vaccineringen av mindre barn, medan barn i årskurs ett och två vaccineras i skolorna.
– Och preliminärt får vi ytterligare 500 doser till Åland nästa vecka, informerades pandemigruppen.

Få biverkningar
På Åland har man hittills få rapporter om allvarligare biverkningar av vaccinet. Ett av de senaste fallen var ett barn som fick en lindrig allergisk reaktion, men efter medicinering är barnet nu på bättringsvägen.
– Alla som vaccinerar sig får en liten lapp med info om biverkningar som kan förekomma, som rodnad och svullnad. Men med tanke på hur många vi stuckit är det ett fantastiskt resultat att så få fått biverkningar, säger Birgitta Hermans.

Två nya fall
Pandemigruppen informeras kontinuerligt om antalet laboratoriebekräftade fall av den nya influensan på Åland. Hittills handlar det om totalt fem fall, varav två är nyligen konstaterade. En av de drabbade har inte haft någon känd kontakt med de övriga personerna som insjuknat. Det tar ungefär fem dagar att få ett provsvar på influensan. Samtidigt finns även den ”vanliga” säsongsinfluensan, men hittills har bara en patient testats positiv för den på Åland.
– Hittills har det bara varit några enstaka fall av säsongsinfluensa i Finland. Kanske den minskar då alla tänker så mycket på hygienen nu, säger ÅHS personalläkare Micael Strandell.

Redo för utbrott
Inom ÅHS pågår även förberedelser för att handskas med ett ordentligt utbrott av influensan.
– Det finns en färdig plan gällande isoleringsmöjligheter om många drabbas och behöver sjukhusvård. Men vi jobbar även med en plan B och är redo att göra flexibla lösningar om epidemins framfart så kräver, säger Wilhelm de Wilde.

Lunga i Åbo
Svenska medier rapporterar om att allt fler som blivit svårt sjuka i svininfluensan behandlas i en konstgjord lunga, så kallad Ecmo-behandling. Sådan behandling finns inte på Åland och kommer inte heller att införskaffas, det kräver stora resurser och mycket personal.
Vid Åbo universitetssjukhus finns dock en Emo-maskin och enligt uppgifter till ÅHS kommer ytterligare en maskin att införskaffas på grund av svininfluensan.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax