DELA

Sparkad revisor kostar en årslön

Dagen efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut var Leif Holländer tillbaka på sitt jobb som landskapets interna revisor.
Han har samma arbetsrum och telefonnummer som han hade tidigare. Och har ”troligen” rätt att få ut ett års lön.
I april i fjol avsatte landskapsregeringen Leif Holländer med omedelbar verkan. Orsaken var samarbetssvårigheter med hans chef Agneta Mannberg-Jansson, samt att han överträtt sina befogenheter på byrån.
Holländer lämnade in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen och i onsdags gav domstolen honom rätt och upphävde landskapsregeringens beslut. Domstolen konstaterade att han visserligen hade agerat fel mot sin chef men han hade inte allvarligt försummat att göra sitt jobb.
I torsdags var Leif Holländer tillbaka på jobbet – med samma arbetsplats, rum och telefonnummer som han hade före april i fjol.
Han valde att inte kommentera sin återkomst.
– Jag hinner inte. Jag har fullt upp.


Laga kraft direkt
Förvaltningschef Arne Selander konstaterar att ett HFD-beslut vinner laga kraft direkt eftersom det inte finns någon besvärsmöjlighet.
– Jag vet att Leif Holländer och hans nya chef Johan Kihlman har haft en diskussion utifrån den arbetsplan som revisionsbyrån har för i år och hur de ska fördela jobbet mellan sig. Vi bortser från beslutet om disciplinära åtgärder där han avsattes.
Hur blir det med lönen under det år Holländer har varit borta?
– Han har begärt lön för ganska exakt ett år. Troligen kommer han att få rätt till lön under den tid han inte har varit på jobb.
Det rör sig om ganska exakt ett år.


Kanske skadestånd
Tror du det blir fråga om skadestånd?
– Jag såg snabbt igenom hans begäran om ett års lön och där fanns det en kort passus där han skrev att han avser att återkomma i skadeståndsfrågan. Om en sådan begäran kommer får vi ta ställning till den då.

ANNIKA ORRE