DELA

Sparkad pilot stämmer Air Åland

En 55-årig pilot som varit anställd av Air Åland sedan början av 2008 har lämnat in stämning till Ålands tingsrätt med motiveringen att han blivit olagligt uppsagd.
Piloten yrkar på att tingsrätten konstaterar att uppsägningen, daterad den 14 september, var olaglig och att han därför har rätt att få jobbet tillbaka.
Han vill att tingsrätten ålägger Air Åland att betala 500 euro extra i lön utöver de 5.750 euro han lyft per månad från oktober 2008 till februari i år, totalt 2.500 euro, samt två månaders uppsägningslön, 11.500 euro, och väntelön för sex dagar, 1.600 euro.


Ett års lön
Dessutom kräver han tolv månadslöner à 5.750 euro, korrekt semesterersättning och att flygbolaget betalar hans rättegångskostnader.
I stämningsansökan framgår att bolagets ledning upprättade ett nytt arbetsavtal efter samarbetsförhandlingar under sommaren 2009 och att arbetstiden planeras och schemaläggs av Air Ålands samarbetspartner Avitrans Nordic ab, även för piloterna.
I det inlämnade materialet framgår att piloten uppgett för schemaläggaren att han hade fyra veckor semester från 2008 att ta ut och att han ville göra det från 28 augusti till 21 september, något som också ritades in i schemat.


Borta från jobbet
Den 14 september uppger han sig ha fått ett e-postmeddelande med besked om uppsägningen. Från bolagets sida ansåg man att han varit borta från jobbet mer än sju dagar utan att meddela giltigt skäl.
”Uppenbarligen har Air Ålands ledning blivit mycket upprörd när man har kommit fram till att XX, enligt ledningen, inte borde ha blivit beviljad ledighet”, heter det i stämningsansökan där det också sägs att den övriga personalen, men inte piloten själv, informerades om uppsägningen.
Som avslutning nämns att piloten är 55 år, är bosatt i Sverige, har fyra barn att försörja och att utsikterna att få nytt jobb är ”synnerligen oklara”.


Ingen ledighet
Air Ålands vd Jan Erik Sundberg ger en kort kommentar till Nya Åland:
– Piloten började jobba i februari i fjol och tog ut den införtjänade ledigheten i november. Han hade ingen sådan ledighet införtjänad som han tog i augusti och september i år.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax