DELA

Sparkad pilot: Behöver inte följa arbetstidslagen

Den uppsagde piloten, som är bosatt i norra Sverige, säger till Nya Åland att det aldrig varit tal om att piloterna behöver följa finländsk arbetstidslag.
– Vi hade våra personliga löneavtal.
Så var det innan nya vd:n Jan Erik Sundberg tillträdde, och så var det också efter det, hävdar han.
– Min semester var schemalagd och godkänd och jag hade naturligtvis rätt att ta ut den. Vi följer inga kollektivavtal utan vi har enskilda kontrakt var och en av oss, och där står det att vi har rätt till sex veckor årlig semester. Om man tolkar det bokstavligt så finns det egentligen inget krav att vi måste jobba in semesterveckorna. Och om jag har jobbat in semestern så måste jag ha rätt att ta ut den.

”Rätt till sex veckor”
Arbetsgivaren hävdar ju att du inte har tjänat in dem under 2008? Du började ju jobba först den 14 januari?
– Den tidigare ledningen som gjort avtalen var helt på det klara med hur det skulle fungera. Tidigare vd:ns tolkning var att alla har rätt till sex veckors semester, men om man får lön för alla veckor kan diskuteras. På en del ställen får man förskott på semestern, och då betalar man tillbaka om man slutar.
Piloten menar att Sundberg inte ”har någon aning” om hur systemet är uppbyggt.
Men nog måste väl också ni följa arbetstidslagen?
– Våra arbetstider reglerades i så fall tidigare av litauisk lag eftersom Air Ålands operatör vid den tiden var litauisk.

Mejlkorrespondens
Mejlkorrespondensen finns med som bilaga till Air Ålands bemötande av din begäran om kvarstad. Där framgår det att du svarat, men inte på frågan om vad din semester grundar sig på. Vad säger du om det?

– Vd har hållit på och bråkat med oss om att skriva under avtalet, och det var det enda jag uppfattade att han ville ha.
Piloten berättar att han tog ledigt för att delta i älgjakten och att han inte suttit vid datorn.
– Vd kunde ha fattat telefonen och ringt. Det borde man ju göra innan man säger upp någon. Har man ett schema där man är ledig utgår man ju från att man är det.

”För mycket åsikter”
Varför tror du att du fick sparken om det inte var för att du var borta från jobbet?
– Jag har kanske haft för mycket åsikter.
Orsaken till att han ville säkra Air Ålands egendom genom ansökan om kvarstad var, säger han, att vd under samarbetsförhandingarna sagt att Air Ålands pengar är slut inom sex månader om inget görs.
– Man känner sig ju lite lurad om det inte finns pengar.

Måste följa lagen
Jan Erik Sundberg bemöter kort pilotens påståenden:
– Air Åland är ett finländskt bolag som följer finländsk arbetstidslagstiftning, inte litauisk eller något annat lands lagstiftning – det har inte ändrats sedan jag kom in i bolaget. Piloten sades upp eftersom han var borta från jobbet mer än sju dagar utan att meddela – inte för att han har haft åsikter. Åsikter får man ha. Jag försökte upprepade gånger få hans förklaring via mejl, men han svarade inte på min fråga. Och visst – jag hade kunnat ringa, men det här är ingen lekskola. Också en arbetstagare har ett ansvar.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax