DELA

Sparförslag för jordbruket delar lagtinget

Landskapsregeringen vill spara miljoner i stöd till lantbrukare när det nya landsbygdssutvecklingsprogrammet (LBU) skapas.
Vi frågade vad lagtingsgrupperna tycker om förslaget.
Förslaget som fått hård kritik från bland annat Producentförbundet ingick i den omställningsbudget som lagtinget godkände i våras.
Men det betyder inte att lagtingets majoritetsblock är enigt.
Förslaget till LBU-program har skickats ut på remiss till organisationer som berörs.
Landskapsregeringens förslag kan innebära att stödet till jordbrukarna sänks med cirka sju miljoner i LBU-programmet som sträcker sig fram till 2020. Det gäller sänkt medfinansiering av projekt som är berättigade till LFA-stöd. Förkortningen LFA står för ”less favoured areas”, alltså områden som har mindre gynnsamma odlingsförhållanden. Processen har tagit tid med den följden att det pågående LFA-programmet förlängs med ett år, till och med 2014.
– Skulle man fortsätta 2015 med samma stödnivåer finns inget miljöstöd kvar de återstående fem åren. Det visar vilken effekt ramsänkningen får, säger Henry Lindström som är vd för producentförbundet.
Den som vill veta mer om vad det nya LBU-program betyder för Åland kan ge sig till den före detta naturbruksskolan i Jomalaby i kväll klockan 19.00. Centern arrangerar mötet där näringsminister Fredrik Karlström (Ob) och landskapsagronomen Sölve Högman deltar.
Läs i papperstidningen vad lagtingsgruppernas företrädare säger!

Patrik Dahlblom