DELA

Sparbeslut för linfärjorna dröjer

Landskapsregeringen tog inget beslut om linfärjornas sparpaket på torsdagen. Ärendet har dock varit på överläggning.
– Mina kollegor i landskapsregeringen önskade ytterligare uppgifter, säger trafikminister Veronica Thörnroos (C).
Detaljerna är inte offentliga, men Thörnroos har tidigare sagt att förslaget innebär en större inbesparing, är politiskt gångbart och tar större hänsyn till brukarna än det förslag som hennes företrädare Runar Karlsson lade.
– Mitt förslag sparar 60.000 euro mer på årsbasis.
Nästa vecka på torsdag tror Thörnroos att beslutet kan tas. (ak)