DELA

Spännande tider för Ålands museum

I går var det sista chansen att besöka basutställningen på Ålands museum innan museet stänger för renovering. En ny basutställning ska byggas och utrymmena ska få sig en ansiktslyftning.
– Det är ovanligt att en basutställning inte bytts ut på så lång tid, säger chefen Annika Dahlblom.
Det var full rulle på Ålands museum under gårdagen. Museet lockade med kaffe, saft och bulle och många sökte sig dit för att få en sista titt på basutställningen som har funnits på plats i hela 32 år. Från och med i dag är museet stängt. En ny basutställning är på kommande och utrymmena ska renoveras.
– Jag trodde att det skulle kännas vemodigt men det ska bli jättekul med en ny basutställning, säger Ålands museums chef Annika Dahlblom.
Målet är att museet ska slå upp dörrarna för allmänheten passligt till att Ålands Museum fyller 80 år hösten 2014.
– Det är Graham som kommer att vara spindeln i nätet, säger landskapsantikvarien Viveka Löndahl som står och häller upp kaffe till besökare. Hon syftar på chefen för kulturarvsenheten Graham Robins som kommer att vara projektledare och sitta i styrgruppen för det kommande arbetet. Han kommer att handskas med både nedmonteringen av den gamla basutställningen och uppbyggandet av den nya. Robins pekar på små benbitar som ligger i en glasmonter.
– Alla föremål ner till minsta benbit är numrerade och ska magasineras i rätt ordning. Det tar tid.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom