DELA

Späckat program för Ålandsminister

Mycket skulle hinnas med när Ålandsministern Astrid Thors (SFP) i dag besökte landskapet över dagen.
Hon var här för att uppdatera sig, så några konkreta besked om energikablar eller självstyrelselagsändringar blev det inte.
Att hinna med allt på en dag är omöjligt när lantrådet Viveka Eriksson (Lib) träffar Finlands regerings ”Ålandsminister” Astrid Thors, som också ansvarar för migrations- och europafrågor i regeringen.
På den löpande listan med Ålandsärenden finns ett tjugotal punkter och då får man koncentrera sig på det aktuella.
På måndagen handlade diskussionerna mycket om kraftförsörjningen och möjligheterna för utländska medborgare att få hembygdsrätt, och oron kring sjöbevakningens nyorganisation.
Astrid Thors träffade bland annat Timo Hissa, chef för Ålands sjöbevakningsområde.
– Vi vill försäkra oss om att beslutanderätten inte flyttas från Åland.och att Ålands röst och ställning hörs tydligt i sjöbevakningssystemet, sade Thors efter mötet.
Mer om Ålandsbesöket i tisdagens Nya Åland!

PATRIK DAHLBLOM