DELA

Sottungakris i lagtingets budgetdebatt

LAGTINGET. Ge gärna ett lån till Sottunga. Men skapa tydliga regler för hur landskapet ska stöda ekonomiskt pressade kommuner i framtiden.
Det tyckte flera ledamöter när lagtinget i går debatterade årets andra tilläggsbudget.
Sottungas ekonomiska kris är akut och kommunen begär därför stöd av landskapet. Regeringens förslag är att bevilja ett lån som senare kan omvandlas till understöd. Problemet, enligt finansminister Roger Nordlund (C), är att kommunen inte är skuldsatt och därför inte uppfyller landskapets kriterier för att få stöd.
Lagtingsledamöterna är eniga om att Sottunga gjort allt man kan för att hålla utgifterna nere. Men kommunen har stora utgifter för invånare som vårdas på De gamlas hem i Jomala, skatteintäkterna är låga och det är ont om arbetstillfällen.


Vill ha lag
Gunnar Jansson (Lib) föreslår att stöd till kommunerna ska regleras i lag.
– Om landskapet ska stöda kommuner i trångmål måste man ha en generell norm. Ju fler man kan förutse att hamnar i svårigheter desto större är behovet av lagstiftning.
Varför ska landskapet vara först att rycka ut när kommuner vill låna, undrade Gunnar Jansson.
– Banker kan sköta det också.
Sottunga har gjort allt man kan så det vore litet rått att hänvisa kommunen till bankerna, svarade Roger Nordlund.
Gunnar Jansson försäkrade att han vill lösa problemen ”uthålligt och neutralt”.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom