DELA

Sottungadirektör söker jobb i Sverige

Sottungas kommundirektör Christer von Essen har sökt tjänsten som kommunchef i Söderhamn i Hälsingland i Sverige.

– Ibland ser man spännande jobb som man söker lite på chans för att känna sig för och för att ta pulsen på arbetsmarknaden. Jag har alltid gjort så, säger von Essen som varit direktör på Sottunga sedan hösten 2009.

– Alla andra orsaker är högst privata.
Sammanlagt 33 personer vill, enligt Söderhamns-Kuriren, ha jobbet som Söderarms kommunchef. En rekryteringsgrupp skall nu göra anställningsintervjuer med de som sökt tjänsten. (tt-s)