DELA

Sottunga betalar räkningar på kredit

SOTTUNGA. Tillfälliga bankkrediter hjälper Sottunga klara decemberräkningarna.
Som Nya Åland skrev tidigare i höst är pengarna slut för kommunen. I nuläget väntar man på besked om stöd från lagtinget.
– Vi hoppas få besked inom januari, för nästa månad är pengarna helt slut, säger Christer von Essen som i dag jobbar sin sista dag som Sottungas kommundirektör.
En av de större åtgärderna för inbesparingar var att skära ner på kommunförvaltningen. En nyanställd byråsekreterare ska sköta de löpande ärendena medan kommundirektörens tjänst tillfälligt skärs ner till tio procent.
– Jag sitter kvar på tio procent fram till sommaren, utöver det kommer jag att jobba som ekonomichef på en stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm.

Inte tillräckligt dåligt
Eftersom kommunen inte har några lån har diskussionen med landskapsregeringen handlat om vilken typ av stödåtgärd som landskapet har lagrum att ge. Det förslag som landskapsregeringen förordat till lagtinget är en form av lånekredit, som senare omformas till bidrag när skuldbördan har växt tillräckligt.
– Vi har inte tillräckligt dåliga siffror ännu för att vara berättigade till stöd, därför har man istället föreslagit ett lån från landskapet för att göra nyckeltalen sämre.
Lagtinget kommer att ta upp förslaget efter pausen.

Sara Othman