DELA

Sottunga är en pigg åldring

Sottunga är som en pigg åldring som tror han skall överleva än en dag och satsar sina pengar på barn och barnbarn. Med den liknelsen svarar kommunfullmäktiges ordförande Göran Stenroos på frågan om hur Sottunga mår, inför årets val.
Det stora glädjeämnet under året har varit att en ung barnfamilj har flyttat till Sottunga.
– Här har egentligen varje procenttal i åldersstatistiken ett eget namn. Därför är det viktigt med barnfamiljer som flyttar in.
En annan positiv händelse för ön var teaterpjäsen Gensel som sattes upp av Hembygdsföreningen och Robert Liewendahl.
– Gensel lyfte hela bygden. Den blev en succé som ingen kunde vänta sig.

Styltor
En av de större olägenheterna på Sottunga de senaste åren är att kommundirektören varit sjuk.
– Det gör att administrationen går på styltor. Han har varit sjuk i två år och under den tiden har kommunen fått brottas med korta vikariat, säger Göran Stenroos.
I övrigt mår kommunen bra. De senaste åren har alla inneburit ett ekonomiskt överskott.
– Sottunga är som sagt en pigg åldring. Vi har förskonats från tunga vårdinsatser.

God ekonomi
Just nu rustar kommunen på lekisutrymmena. Skolan skall också få en ansiktslyftning. Ekonomin i kommunen är god. Man kan renovera skolan utan att ta stora lån.
– Finansieringen är klar, så nästa mandatperiod får man slutföra renoveringarna.
Nästa mandatperiod får fullmäktige också fortsätta jobba med avlopp.
– Nu har vi en avloppslösning för centrum i byn. Under nästa period får man utreda och fatta beslut om hur frågan skall lösas.

Alla behövs
I år har man för första gången två listor på Sottunga. Det har inte heller varit ett problem att få kandidater till valet. Göran Stenroos ställer också själv upp för omval.
– Alla är medvetna om att om man inte ställer upp så är det slut. Alla behövs i en så här liten kommun.
Inför valet är Sottungaborna sällsynt aktiva, det är troligen omöjligt att hitta en annan kommun där 75-80 procent är med i valmansföreningen. Sottunga vill också fortsätta vara en egen kommun.
– Än så länge har vi inte sett några vinster med en i hopslagning. Det skulle bara innebära mer byråkrati och längre resor.
Den senaste mandatperioden har man inlett ett samarbete med Kökar om en socialsekreterare.
– Vi tror på ökat samarbete där det är möjligt. På Sottunga bor färre människor än i ett hyreshus i Mariehamn. Vi hörs och syns bättre om vi fortsätter vara en egen kommun.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax