DELA

Sotartjänsten kvar tills vidare

Sotartjänsten på deltid i Hammarland behålls – åtminstone tills vidare.
Kommunfullmäktige röstade om tjänsten på mötet i torsdags.
Förslaget inför mötet var att den beredning som gjorts med anledning av Tomas Blombergs (Lib) motion är en tillräcklig åtgärd. Blomberg hade motionerat om att den kommunala sotartjänsten skulle dras in som en följd av att sotningsverksamheten privatiserades efter att den nya lagen trädde i kraft 2006. Andra kommuner har dragit in sina kommunala sotartjänster.
Kommunstyrelsen kom fram till att sotare Lars Häggblom (C), tillika kommunstyrelsens ordförande, har skött sitt jobb klanderfritt sedan 1984, att upplägget med sotningen grundar sig på kommunfullmäktiges beslut från 1996 och att kommunen för närvarande inte har planer på att dra in tjänster och säga upp anställda för att spara på utgifterna. Vice ordförande Håkan Jansson (Lib) reserverade sig mot beslutet.
På fullmäktigemötet föreslog Tomas Blomberg återremiss och fick stöd av de övriga liberalerna. Omröstningen slutade dock 7-5 för kommunstyrelsens förslag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre