DELA

Sotare kritiska till nytt system

Det är nu tre år sedan den nya räddningslagen trädde i kraft. Sotningen sker inte längre automatiskt, utan fastighetsägaren måste själv hålla reda på sotningsintervall och kontakta en sotare.
Det var mer ordning med det gamla systemet, tycker sotarna Kalev Kuuse och Dag-Ove Johansson.
– Det fungerade bättre förr. Arbetet blev gjort när ansvaret låg på brandmyndigheten.
Ett problem för sotarna är att de flesta husägare ringer samtidigt, under några få höstveckor. Det är då man börjar elda och upptäcker att det behövs sotas. Kalev Kuuse, som sotar i Finström och Sund, berättar om ett tillfälle då han fick 38 samtal på två dygn.
– Men vi kan ju inte sitta och vänta på att folk ska ringa. Därför måste vi ta andra jobb, säger Dag-Ove Johansson som jobbar i Lemland, Lumparland, Vårdö och Kökar.
Det har husägarna ibland svårt att förstå. Man vill ha hjälp genast. ”Nu dras röken inte ut, kan du komma hit”. Ofta får de vänta några veckor.
– Vi måste sprida på jobben om det ska fungera.


Jobbar med annat
Innan den nya lagen trädde i kraft jobbade både Kuuse och Johansson heltid med sotning. I dag är det endast en sotare som gör det, säger de. Jobben är färre av olika anledningar.
– De har nog minskat med hälften, tror Kuuse.
Dessutom är taxorna bland de lägsta i Finland, vilket också påverkar lönsamheten. Skickar de ut tio lappar kanske de får fem svar.
– Det fungerar inte när man är egenföretagare, säger Kalev Kuuse.


Överenskommelse
I dag finns det ett tiotal sotare på Åland. Det finns en gentlemannaöverenskommelse bland dem – distrikten ska hållas så gott det går. Men det händer ändå att de går över gränserna, till exempel när folk vill byta sotare av någon anledning.
– Men då brukar jag ringa upp den andre sotaren och säga att jag är inne på hans område, säger Dag-Ove Johansson.
Har de luckor skickar de ut lappar eller ringer upp folk. Majoriteten har bra koll på vad som gäller, men trots att lagen varit i kraft under flera år är det många som glömmer bort att beställa sotning.
– Det är precis som med tandläkaren, man behöver en påminnelse, säger Dag-Ove Johansson.
Även om det nya systemet har både plus och minus överväger nackdelarna, tycker de. Det är rörigt både för sotare och för privatpersoner.
– Brandsäkerheten är helt klart sämre i dag. Det kommer säkert att bli fler skorstensbränder.

ANNIKA KULLMAN