DELA

Sossekritik mot avtal med Villa Gustava

Stadens socialnämnd föreslår att Mariehamn ska köpa sex platser på privata serviceboendet Villa Gustava.
Socialdemokraterna befarar att avtalet dels blir för dyrt för staden, dels att det strider mot EU:s statsstödsregler.
Sossarna anser att det finns behov av avlastningsplatser och sådant korttidsboende som Villa Gustava erbjuder, men att avtalet inte är förenligt med ”vissa grundläggande principer” och bör därför omförhandlas på vissa punkter, skriver Karl-Johan Fogelström och Eva Törnroos i en kommentar till nämndens beslut.

Husrum och mat
De påpekar bland annat följande:
Vård och medicinsk behandling ingår inte i Villa Gustavas utbud, endast husrum, mat, stimulans, omvårdnad och tillsyn.
I juni i år beslöt stadsstyrelsen och -fullmäktige att tjänsterna ska köpas till ett pris som motsvarar stadens egen äldreomsorg på motsvarande nivå. Enligt socialdemokraterna blir stadens nettokostnad per dygn och person 176 euro (avgift till Villa Gustava 220 euro per dygn minus 5 procent i momsåterbäring och en klientavgift på 30 euro), alltså betydligt högre än motsvarande kostnad på Gullåsen, enligt ÅHS fjolårsbokslut 127,32 euro. Gullåsen erbjuder dessutom medicinsk vård, mediciner, rehabiliteringsskydd och olika slag av hjälpmedel.


Sänkt dygnsavgift
Den mest relevanta jämförelsen utgör de sex platser som stan köper av Folkhälsan för effektiverat serviceboende, 114 euro per dygn, skriver de.
Därför kräver sossarna att Villa Gustavas dygnsavgift måste sänkas med minst 50 euro för att vara konkurrenskraftig och för att uppfylla de villkor fullmäktige tidigare fastställt.

Dolt näringsstöd?
De boendetjänster staden köper av Folkhälsan och Ålands omsorgsförbund betalas enligt nyttjandegrad, och det bör enligt sossarna gälla också för Villa Gustava. Eftersom den som säljer tjänster är ett bolag så kan det i annat fall betraktas som dolt näringsstöd och därmed oförenligt med EU:s statsstödsregler, heter det.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax