DELA

Sossarna vill stoppa provborrningarna

Föglötunneln diskuterades på Socialdemokraternas medlemsmöte i tisdags. Man enades om att det med tanke på landskapets krassa ekonomi är befogat med ett nej till fortsatta provborrningar.
Föglötunneln, jordbruksstöden och ÅHS stod i fokus för diskussionen. Mycket debatt blev det kring utredningarna kring Föglötunneln. Det finns inom partiet inte gehör för ett klart nej för all framtid, men en majoritet av mötesdeltagarna tycker att landskapets svåra ekonomiska situation är skäl nog för att stoppa provborrningarna.
Mia Hanström skulle vilja se ett ordentligt förslag på omstrukturering av hela skärgårdstrafiken, medan Maria Jonsson tycker att utredningens fokus hamnat på fel frågor.
– Jag skulle vilja att man lyfter upp frågan om behovet av en tunnel. Blir Föglö verkligen isolerat utan en tunnel? Och ska vi fortsätta med en politik för att bygga ut för privatbilismen?

Prioritera vården
Sjukvårdssektorn står inför stora inbesparingar. Camilla Gunell, Socialdemokraternas representant i finansutskottet och i ÅHS styrelse, påminde om att landskapsregeringen lyft fram hälso- och sjukvård som prioriterade områden. De sparförslag som hittills lyfts fram står tjänstemännen bakom, säger Gunell. Hon tycker att landskapsregeringen gett få besked om hur det ska sparas och om vad som är politiskt gångbart.
– Är det okej för Liberaler och Centerpartister att lägga ner hälsocentralen i Godby? Hälsovårdarberedskapen i skärgården? Jag tycker inte det är det.
Ordförande Barbro Sundback tycker att vården ska lämnas ifred. Det finns andra sektorer att spara in på, säger hon.
– Jag accepterar inte att vi sparar inom sjukvården, skär ner för jordbrukarna istället.

Anställda mår dåligt
Anne-Helena Sjöblom menar att det inte är vårdkonsumenterna som drabbas.
– Det bedrivs konjunkturpolitik istället för strukturpolitik. De offentligt anställda kommer i kläm när landskapet missköter sin ekonomi och de anställda mår skitdåligt.
Barbro Sundback ansåg att socialdemokraterna även i fortsättningen måste ställa krav på en omstrukturering av ÅHS organisation.

Livlig skattedebatt
Frågan om ett åländskt övertagande av skattebehörighet från Finland väckte diskussion. Socialdemokraterna har bildat en skattegrupp som ska fördjupa sig i ämnet. I slutet av oktober hålls en bredare medlemsdiskussion under den Socialdemokratiska kongressen.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax