DELA

SOS-elever känner sig överkörda

Det Samhälleliga- och sociala programmet på Ålands yrkesgymnasium flyttar till hösten till de lokaler som nu hyser vård- och ekonomiprofilerna.
Men eleverna upplever att de nya faciliteterna inte är ändamålsenliga för deras utbildning och att ingen har sett till deras behov eller ens informerat dem.
Det Samhälleliga- och sociala programmet vid Ålands yrkesgymnasium, SOS, ska till hösten flytta från sina nuvarande lokaler på Neptunigatan till den byggnad som i dag inhyser merkonom- och närvårdarutbildningarna på Östra Skolgatan.
Beslutet om flytten har väckt ett stort missnöje hos eleverna, som känner att de nya faciliteterna inte lever upp till de krav som deras undervisning ställer.
– Lokalerna är inte anpassade för oss. I våra klassrum sitter vi i en hästskoformation för att bättre kunna diskutera och klassrummen där är för små för det. Vi arbetar också nästan alltid på datorer och det skulle vi inte ha möjlighet att göra i samma mån. Vi skriver grupp- och partentor och arbetar mycket praktiskt och det kommer inte att fungera längre, säger Moa Clemes, studerande vid programmet.
Yrkesgymnasiets rektor, Inger Rosenberg-Mattsson, beklagar att SOS-eleverna upplever att de hamnar i kläm, men säger att den nya lösningen är den mest rättvisa och effektiva.
Läs mer i papperstidningen!

Felix Quarnström