DELA

Sorgegrupp leder vidare

För dig som drabbats av sorg och som gärna vill komma vidare genom att lyssna till andra och dela erfarenheter arrangerar Mariehamns församling en sorgegrupp i höst.
Sorgegruppen träffas fem gånger varannan vecka med start 27 september. En sjätte samling hålls på vårvintern. Exakt tidpunkt meddelas deltagarna.
Samlingarna hålls i Villa Carita, Ålandsvägen 45. Maximalt finns plats för åtta deltagare.
Intresseanmälan görs senast 20 september till diakonissa Lisbet Nordlund eller till diakon Marie-Louise Nordberg, telefon 5360. (ka-f)