DELA

Sommarledigt i lagtinget

Lagtinget sammanträder inte förrän den 5 september och lagtingsledamöterna är lediga om lagtingets utskott inte arbetar.
– Det är meningen att ledamöterna ska arbeta 67 procent av året och lönen är därefter, säger talman Roger Nordlund (C).
Lagtinget sammanträdde sista gången före sommaren den 10 juni. Sedan är det dags för vissa utskott att ta itu med de ärenden som skickats till dem av lagtinget. Men alla utskott sammanträder inte under juni månad.
Talman Roger Nordlund (C) berättar att en lagtingsledamot ska arbeta 67 procent av året. Det innebär att lönen är därefter.
– Sommaren ska vara ledig.
Nästa gång lagtinget sammanträder är 5 september. Man sköt fram starten en vecka för att ge utskotten en vecka till att arbeta med de många ärenden som avhandlades i slutet av försommarens session.
Har ledamöterna några uppdrag under sommaren?
– Ja, sådant som hör till lagtingsuppdraget.

Sommararbete
Nya Åland ringde runt till utskottens ordförande för en kontroll av sommararbetet.
Lagutskottets nästa möte är 25 augusti och då har man polisstyrelsen och alkolåsen på agendan berättar ordförande Olof Erland (Lib).
Finansutskottet däremot har fullt upp med utkomststödslagen.
– Vi fick ta över den från social- och miljöutskottet som hade mycket arbete, säger finansutskottets ordförande Jan-Erik Mattsson (C).
I augusti ska ärendet ligga hos lagtinget igen och utskottet arbetar med frågan nu i juni. Utskottet ska höra bland annat ansvariga ministern Katrin Sjögren (Lib) i frågan och även andra sakkunniga.
Åke Mattsson (Lib), ordförande för social- och miljöutskottet berättat att utskottet arbetar hela juni med ÅHS-lagen.
– Vi tar uppehåll i juli och fortsätter sedan i mitten av augusti.
Förslaget till ny ÅHS-lag är omfattande och utskottet ska höra många sakkunniga i frågan. Där ställer tjänstemännens semestrar till med problem redan nu. Även utskottssekreterarnas semestrar styr utskottsarbetet.
Näringsutskottet beslutade att inte ha möten i juni utan startar upp i augusti med att behandla förslaget till ny kommunalskattelag.
– Då hinner vi få det färdigt tills lagtinget sammanträder, säger ordförande Anders Englund (C).
Justeringsutskottet har gjort sitt arbete klart. Utskottet läser igenom alla lagar som godkänns av lagtinget och de fick sitt arbete klart i måndags berättar ordförande Carina Aaltonen (S), som för övrigt är den enda kvinnan i lagtinget som är ordförande för ett utskott. Det blir inget arbete för utskottet innan lagtinget godkänt flera lagar i höst.
Kulturutskottet börjar i augusti med att behandla nya yrkeskvalifikationsdirektivet.
– Vi har haft problem med att få en sekreterare i juni, säger ordförande Johan Ehn (M).
Stora utskottet har inga sammanträden inbokade under sommaren berättar ordförande Anders Eriksson (ÅF). Utskottet upphör att existera från och med den 1 november i och med att lagtinget godkände en ny lagtingsordning.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax