DELA

Sommar-ortopeder kan bli permanenta

Flera av de ortopeder som ska sommarvikariera inom ÅHS har visat intresse för att stanna kvar även efter sommaren.
Under sommaren kommer avsaknaden av ortopeder vid centralsjukhusets kirurgiska enhet att lösas genom vikarier.
– Det är dels sådana som vi har haft direktkontakt med, dels sådana som kommer via ett bemanningsföretag, säger chefläkare Peter Rask.

Noga kontroll
Peter Rask berättar att ortopederna är utvalda och noga kontrollerade.
– Så någon risk för det som nu är en stor nyhet i Sverige är det inte, säger han, och syftar på de nyligen uppmärksammade fallen av läkare som prickats för undermålig kompetens och patientskador i ett land, men ändå fått jobb i ett annat.

Ej intervjuer
Några arbetsintervjuer med sökande till de lediga läkartjänsterna vid ortopedin är inte planerade för tillfället, men tre av de svenska läkare som ska jobba inom ÅHS i sommar har anmält intresse för fortsatt anställning på Åland.
– Jag hoppas givetvis att det kommer att slå väl ut, men det är för tidigt att säga något säkert, säger Peter Rask.

Från Norrtälje
Nu finns även överenskommelse gällande så kallade stafettläkare från Norrtälje. Under hösten kommer ortopeder från Sverige att arbeta i omgångar vid Ålands centralsjukhus.
– Chefen för ortopedin i Norrtälje var på besök förra veckan och vi var överens om upplägget, säger Peter Rask.
ÅHS har även via en rekryteringsfirma sökt efter lämpliga ortopeder utanför Norden. Det arbetet fortsätter, men hittills har det varit resultatlöst.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax