DELA

Solberget-byggena leder till brist på fyllnadsjord

Husbyggena på Solberget i Kalmarnäs innebär en aldrig tidigare skådad omflyttning av sten och jord.
Sten finns i överflöd. Men så stor är efterfrågan på fyllnadsjord att det börjar bli brist eftersom det byggs också på andra håll.
När det orörda berget styckades till tomter började omvandlingen. Mängder av sten sprängdes bort för anläggande av kommunalteknik – gator, vatten, avlopp, el – slänter fylldes ut för att möjliggöra husbyggen, fyllnadsjord behövdes för tomterna.
I fredags sattes det elfte huset av totalt cirka 60 planerade upp.
Magnus Söderlund från Hammarland har entreprenaden för kommunaltekniken. Han och hans fyra anställda har jobbat intensivt för att få allt i ordning. Nu återstår bara den sista gatan högst uppe på berget.
– Vi har hanterat 25.000-30.000 kubikmeter sten här på området, berättar han.
Det motsvarar 3.000 lastbilslass. Inga små mängder alltså.


Blivit dyrare
Vid gatan längst nere mot stora vägen har ett par tusen kubikmeter sten och jord använts för att fylla ut sluttningen. Gatan är i stort sett utbyggd. I fredags jobbade Magnus Söderlund med att lägga jord vid en gjuten grund till ett av de sista husen längs gatan.
Så mycket fyllnadsjord slukar Solberget-tomterna att byggare på andra håll upplever att det är brist på varan.
Magnus Söderlund håller med – på sätt och vis.
– Man kan säga att det är brist på så vis att jorden har blivit dyrare i takt med att efterfrågan ökat.
Jorden köper han in av andra entreprenörer om han inte själv har tillgång till material i och med någon annan entreprenad som innebär att det finns jord att gräva bort.
– Man räknar ju på allt. Ingenting kommer gratis.
Men sten finns det till salu, intygar han.


Räcker till
Gustaf Sirén, vd för Ålands schakt, berättar att företaget har cirka 40.000-50.000 kubikmeter fyllnadsjord ”om vi skrapar ihop allt vi har”.
– Nog räcker det till för alla husbyggen på Solberget. Men folk är inte riktigt beredda att betala vad det kostar. Man kan få ner priset lite genom att passa på när vi har lastat jord från någon grävning, men då måste man ju vänta. Det är inte alla dagar vi kör bort jord.
Ålands ömsesidigas nybygge vid Köpmansgatan har gett cirka 5.000 kubikmeter jord efter att tomten har grävts ur. Också grävning för fjärrvärmerör ger jord eftersom dikena återfylls med grus.
– Vi har fortfarande kvar jord efter utgrävningen för Nyfahlers, berättar Gustaf Sirén.


Överhettning
Han är ordförande för Ålands jordschaktsförening som numera bytt namn till Infra Åland efter att huvudorganisationen i riket bytt namn till Infra. Vid höstmötet i torsdags pratade man om överhettningen av byggbranschen som gjort att byggen stannat upp.
– Man skyller på entreprenörerna, men när man tittar närmare så ser man att det är de ökade materialkostnaderna som är problemet. När man som entreprenör räknar på ett jobb så måste man ju också räkna in priset på det som vi köper in.
Föreningen har 23 medlemmar, men antalet entreprenörer på Åland uppgår till ungefär det dubbla.
Magnus Söderlund är ung och har varit sin egen i fem år. Under de åren har han inte saknat jobb.
– Vi är ganska många unga som har börjat på senare år. Men vi är egentligen nog lite för många, tycker han.

TEXT & FOTO: ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450