DELA

Sökes: Fler åldringar till hemmen

Servicehemmet Solkulla på Brändö står halvtomt.
På Annagården på Föglö är en tredjedel av rummen tomma.
Kommunerna ska nu ut på charmoffensiv för att förmå gamlingar att flytta till hemmen i skärgården.
Skärgårdens serviceboende för äldre byggdes ut förr om åren. Men tog man i för mycket? Nu står hemmen halvtomma.
Värst är läget på Brändö där Solkulla i dag har sex av tretton rum bebodda – alltså mindre än hälften.
– Vi håller på att funderar på en kampanj både i andra åländska kommuner och på fastlandet att få hit fler äldre, säger socialsekreterare Niklas Feiring. Men det är en lite knepig fråga.


Ledigt på Föglö
Också på Annagården i Föglö finns lediga rum i dag. Av arton platser är sex lediga, alltså en tredjedel.
På Kökar vände man på trenden i fjol. Då hade antalet boende på serviceboendet Sommarängen sjunkit drastiskt och då körde kommunen igång en kampanj för att fylla platserna.
– Vi tryckte upp en broschyr i färg och sände den till alla åländska kommuner och dessutom till några nära kommuner på fastlandet, berättar socialsekreterare Camilla Enberg. Det hjälpte. Flera äldre med rötter här på Kökar flyttade tillbaka hit.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman