DELA

Söker ersättning för rivet lamm

– Det förekommer misstankar om att lammet har rivits av ett lodjur.
Det säger naturvårdskonsulent Jörgen Eriksson om ett fall där ägarna söker ersättning från landskapet.
Lammet uppges ha blivit rivet på bete i Finström. Enligt ägarna finns det bitmärken som skulle kunna stämma överens med ett lodjur, och enligt uppgift har lospår tidigare setts vintertid.
– Ägarna har berättat att de också tidigare har blivit av med får där dödsorsaken inte har kunnat avgöras.
Det finns ingen generell ersättning för djur som bevisligen har blivit rivna av rovdjur, trots att både fåravelsföreningen och producentförbundet har anhållit om en sådan.
– I första hand ska ägaren försäkra sina djur eller på något annat sätt hindra att de blir angripna. En generell ersättning kan också strida mot EU:s regelverk, säger Jörgen Eriksson.
Nästa vecka fattas troligen beslut. Vem som då är miljöminister är lite oklart – ifall den nya regeringen tillträder rekordsnabbt så kan en ny redan vara utsedd.


Lösa hundar
Dock finns det ett moment i budgeten som handlar om ersättning för skador orsakade av sällsynta eller särskilt skyddsvärda djur. Tidigare har ersättning betalats för ett björnrivet får i Kumlinge Björkö. Där var bevisbördan betydligt enklare.
– Lammet hade nyligen dött när vi inspekterade det, och det fanns kännspaka märken på skinnet. Dessutom hade flera får försvunnit oförklarligt i samma veva.
Men, säger Jörgen Eriksson, alltid när får dör är det inte rovdjur som har varit i farten. Tvärtom.
– Det allra vanligaste är att lösspringande hundar förgriper sig på husdjur. Många hundägare är väldigt nonchalanta och låter hundarna ställa till det. Den värsta massakern som lodjur sades ligga bakom visade sig vara orsakad av två lösspringande taxar.
Jörgen Eriksson berättar också att det som folk tror är lospår i själva verket är hundspår.
– Så är det i 90 procent av fallen. Stora rovdjur är sällan skyldiga.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax