DELA

Soile Wartiainen prisas av Östersjöfonden

Östersjöfonden tillkännagav i dag på en presskonferens vilka som är årets pristagare. Huvudpriset går till den tyske professorn Hans von Storch och Finland före detta statsminister Paavo Lipponen får priset till Lasse Wiklöfs minne.
Ålandspriset går till Soile Wartiainen för hennes engagemang för ekologisk odling.

Så här motiverar Östersjöfondens delegation sina val av pristagare:
”Professor Hans von Storch från Hamburg, Tyskland belönas med 20 000 euro för sitt arbete med att belysa klimatförändringens inverkan på Östersjön. Han har på ett föredömligt sätt bidragit till att sammanställa fragmentarisk information och kunskap till en heltäckande bild av klimatförändringens effekter i Östersjöregionen. Von Storch har genom sitt tvärvetenskapliga samarbete, bland annat med samhällsvetare, och sitt intresse för det sociala och humana kunnat öka beslutsfattares och allmänhetens förståelse för klimatet och klimatpåverkan i ett bredare socioekonomiskt sammanhang.
Lasse Wiklöf-priset:
F.d. statsminister och talman, pol. mag. Paavo Lipponen, Helsingfors, Finland tilldelas Lasse Wiklöfs Östersjöpris på 10 000 euro. Paavo Lipponen stod Lasse Wiklöf mycket nära och fungerade som en god mentor för Lasse. Han uppmuntrade Lasse i hans konkreta arbete med miljöfrågor i det dagliga politiska arbetet, såväl inom Åland som i det nordiska samarbetet. Paavo Lipponen har som statsminister i åtta år, som riksdagens talman i fyra år och i det nordiska samarbetet framhållit miljöfrågornas stora betydelse.
Ålandspriset:
Företagare Soile Wartiainen från Mariehamn belönas med 3 000 euro för sitt långvariga professionella och ideella arbete med att introducera, marknadsföra och lyfta fram den ekologiska odlingen på Åland. Hon har varit en föregångare i branschen och visat att det går att kombinera företagande med ett ideellt miljötänkande genom varunamnet SOLKLART. Hon var en av initiativtagarna till Ålands Natur och Miljö och har fungerat som ekologisk rådgivare på Ålands hushållningssällskap.”

Läs mera om pristagarna i morgondagens Nya Åland!

Minna Wallén