DELA

Söderbytunneln är snart klar

I Lemland Söderby byggs det för fullt. Den så kallade Söderbytunneln är snart klar.
Det innebär att skolbarnen i Söderby kan gå under den livligt trafikerade Lemlandsvägen i stället för att korsa den.
– Precis i slutet av oktober ska den vara klar att tas i bruk, säger landskapets vägingenjör Stig Janson.
Före det ska ännu själva vägen lappas ihop efter ingreppet.
Tunneln har varit på tapeten sedan 1990-talet, då landsväg 3, det vill säga Lemlandsvägen breddades och drogs om. Då erbjöd landskapet sig att bygga och bekosta en tunnel i Söderby. På grund av oenigheter inom kommunen förföll landskapets erbjudande.
Men nu har man snart sin nya tunnel, Lemland står för 100 000 euro medan landskapet står för resten. (ns)