DELA

Söderbytunnel på gång, Solbergets avgörs snart

Skolbarnen i Söderby kan i höst gå under den livligt trafikerade Lemlandsvägen i stället för att, som nu, korsa den.
Inom de närmaste veckorna avgörs det om också Solbergets oroliga föräldrar kan pusta ut.
På 1990-talet, i samband med att landsväg 3 breddades och drogs om, erbjöd landskapet Lemlands kommun att bygga och bekosta en tunnel i Söderby. I stället för att tacka och ta emot grälade kommunpolitikerna om den exakta placeringen av tunneln och landskapets erbjudande förföll.
Nya generationer föräldrar har oroat sig över att deras barn tvingas korsa den farliga landsvägen och då Danne Sundman (Ob) axlade ordförandeposten i kommunstyrelsen beslöt han att försöka agera.
– Jag frågade infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) vad som skulle krävas för att vi får en tunnel, säger Sundman.
Svaret blev en överenskommelse som går ut på att Lemland står för 100 000 euro medan landskapet står för resten, det var en kompromiss som kommunens politiker enhälligt ställde sig bakom. Nu har vägplanen fastställts och bygget av tunneln bjuds snart ut.
På Solberget i Jomala har föräldrar också oroat sig då barnen tvingas korsa farliga Lemlandsvägen.
En tunnel under vägen har varit med på ritningar från 2005 men olika oklarheter kring ansvar och finansiering har lett till att den inte förverkligats.
Nu är alla papper formellt klara kring rondellen och Thörnroos hoppas på att landskapet skall kunna bjuda ut bygget i maj.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

titte.tornroth@nyan.ax