DELA

Söderby livs byggs upp igen

I Lemland Söderby grävs det för fullt. Förarbetet till det som blir det nya Söderby livs är igång.
– Det idealiska vore att ha taket på till jul, säger köpmanen Jörgen Karlsson.
Söderby livs & café sattes i brand i ett pyromandåd i september förra året. Byggnaden blev totalförstörd och innehavaren Jörgen Karlsson hade inga andra alternativ än att riva vad som fanns kvar. Efter att resterna transporterades bort har en ensam grund synts på platsen i Lemland.
Sedan branden har Karlsson planerat för en ny byggnad. Nyligen påbörjades markarbetet och stundtals har tre stycken grävmaskiner arbetat febrilt.
– Vi håller på att göra upp en plan. Vi har inte kommit så långt än, men tanken är att vi ska få till el, vatten och avlopp nu. Det blir en hel del sprängningsarbeten, säger Jörgen Karlsson.
Den nya butiken placeras både högre upp och längre söderut än den tidigare. Orsaken är att Lemlands kommun planerar för en undergång för lätt trafik i korsningen intill samt en gång- och cykelbana från Lemströms kanal. Karlsson har dels bytt en del mark med kommunen, dels köpt en bit.
– Det skulle bli trångt för en gång- och cykelbana om butiken byggdes upp på samma plats som tidigare, säger Karlsson.
Något bygglov finns ännu inte för den nya byggnaden. Först behövs ritningar.
– Jag har inte fått tillbaka alla offerter ännu. Men jag vet ungefär hur stort jag tänker mig, vi får se hur det blir beroende på priset.
Jörgen Karlsson har i sina offertförfrågningar bett om en hallbyggnad som skulle uppföras som ett elementbygge.
– Det borde hända mycket på en månad nu. Det idealiska vore att ha taket på till jul, säger han.
Vad som ska inrymmas i lokalerna är heller inte helt klart.
– Planen är en liknande verksamhet, men kanske också en hårfrisör eller något annat. Finns det några intressenter med idéer får man gärna höra av sig, säger Jörgen Karlsson.
Läs mer i papperstidningen!