DELA

Socialministern ger tummen upp för ny faderskapslag

En föråldrad faderskapslag ses över och förändras.
Ett steg i rätt riktning enligt socialministern.
– Den är efterlängtad och mycket mer tidsenlig än den gamla lagen, säger Carina Aaltonen (S).
En av justitieministeriet utsedd arbetsgrupp har under det senaste året sett över och arbetat med en ny faderskapslag i Finland. Den nuvarande lagen kom till 1976.
Anledningarna är flera, men primärt handlar det om att den nya faderskapslagen ska vara mer i samklang med samtiden än den föregående.
Den nuvarande lagen innebär att faderskap till barn utanför äktenskapet ska erkännas efter födseln. Det nya lagförslaget möjliggör för ett faderskapserkännande redan under graviditeten, och på sätt också en smidigare process.


Utanför äktenskapet
– Männen är i allt högre grad engagerade under graviditeten och följer redan nu aktivt med till mödrarådgivningen. Det känns därför mycket naturligt att erkännandet kan ske där. Det här kommer att underlätta vardagen för tusentals familjer varje år, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) till justitieministeriets hemsida.
Enligt Svenska riksdagsgruppen föds numera 40 procent av de finska barnen utanför äktenskapet. Tre fjärdedelar av dem i en sambofamilj där pappan är ”såväl känd som villig att erkänna faderskapet”. Vidare konstateras att familjestrukturen och människors sätt att leva har ändrats markant under de senaste 35 åren.
– Jag välkomnar denna nödvändiga modernisering av faderskapslagen. Den är efterlängtad och mycket mer tidsenlig än den gamla lagen. Det är bra att även blivande pappor som inte är gifta med barnets mor nu kan erkänna faderskapet redan innan barnet är fött, säger socialminister Carina Aaltonen.
Läs mer i papperstidningen!

Oskar Magnusson