DELA

Socialinspektören välkomnar debatten

– Det är välkommet att det förs en debatt om hur Paf-pengarna ska användas och det är bra om man på djupet diskuterar frivilligarbete, säger landskapets socialinspektör Ulla Rindler-Wrede som berett Socialmissionens ärende.
Hon har hittills som tjänsteman följt debatten om Matbanken och pengarna från sidan. Hennes tolkning är att Socialmissionens medverkan i Matbanken-samarbetet inte står på stadig och långsiktig ekonomisk grund.
– Socialmissionen gick in i ett samarbete med andra utan att ha sin del av finansieringen klar på längre sikt. Följden har blivit att många nu är satta på pottan, säger hon.

Gällde inte Matbanken
Hon konstaterar att den tilläggsansökan om 5.000 euro som orsakat debatten inte uttryckligen gällde Matbanken utan omfattade Socialmissionens verksamhet som helhet.
– När det gäller Matbanken jobbar vi hårt för att hitta en lösning. Men vi måste vara oerhört noggranna när vi hanterar Paf-ärendena, vi ska tillämpa våra huvudprinciper utan att vara omöjliga. Vi vill inte kväva goda initiativ men det måste balanseras med att allt sköts rätt. Socialmissionen är en bra förening med goda mål men jag är kritisk mot föreningens sätt att sköta just det här ärendet.
Budgetkravet på återhållsamhet med lönemedel kom redan 2003 när de goda Paf-åren lett till många nyanställningar inom den tredje sektorn.
– Visst kan man tycka att det är orättvist att många föreningar har anställda som avlönas med hjälp av Paf-medel, men vi kan inte bryta mot budgetdirektiven och bevilja medel åt alla dem som önskar nyanställa. Det finns helt enkelt inte pengar till alla.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre