DELA

Socialchefens förslag för stängningshotat dagcenter

Kan personalen vid Åhs minnesmottagning hjälpa ålänningar med demensdiagnoser att hitta till Folkhälsans dagcenter?
Det tror stadens socialdirektör Susanne Lehtinen.
Nya Åland skrev i onsdags om Folkhälsans dagcenter för personer med demensdiagnos, och hur värdefull den är både för klienter och deras anhöriga.
Beslutet att lägga ner centret vid årsskiftet på grund av dålig beläggning står tills vidare fast. Men Folkhälsans ledning har tillsatt ett arbetsutskott som så fort som möjligt skall se på vilka möjligheter som finns att undvika en stängning.
Dagcentret har öppet sex timmar om dagen, tre dagar i veckan, och det skulle räcka med 8-9 besökare varje dag för att verksamheten skall gå ihop.
När Folkhälsans ledning först övervägde att lägga ner centret skickade man skrivelser till socialnämnderna i alla kommuner. En del kommuner, men inte alla, ger ekonomiskt stöd till kommuninvånare som vill besöka centret.
Men hittills har Folkhälsan inte fått någon respons på skrivelserna, säger verksamhetsledaren Bertil Nordin.
Hur en räddningsplan för dagcentret skulle se ut vill han inte kommentera.
– Men arbetet pågår.
Stadens socialdirektör Susanne Lehtinen har ett förslag för hur flera ålänningar med alzheimerdiagnos skall hitta till dagcentret: att personalen på ÅHS minnesmottagning skall kunna informera sina besökare om Folkhälsans dagcenter.
– Det är på minnesmottagningen man får alzheimern diagnosticerad. Både patienten och anhöriga kan vara med där när det sker. Kanske får man recept på bromsmedicin. Det vore logiskt att personalen i det skedet ger patienten en papperslapp med information, och föreslår att man tar kontakt med kommunen.
Eftersom den informationen skulle överlämnas direkt till de berörda på minnesmottagningen så skulle man inte bryta mot någon sekretesslagstiftning. Och sedan skulle det vara patienten och hans eller hennes anhörigas beslut om man ville gå vidare.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom