DELA

Socialbudget överskreds med 475.000

MARIEHAMN. Stadens sociala budget för 2009 överskrids med nästan en halv miljon euro när alla icke budgeterade överskridningar räknas in, konstaterar socialnämnden i sin budgetuppföljning.
Enligt den tidigare prognosen skulle överskridningen sluta på cirka 140.000 euro. De extrakostnader som har kommit till under året är gruppfamiljedaghemmet Mästerkatten där personalkostnaderna blivit 74.000 euro högre än beräknat och äldreomsorgsplatserna på Villa Gustava som blivit 111.000 euro dyrare än det beviljade tilläggsanslaget. Dessutom har straffavgifterna för färdigbehandlade patienter på Gullåsen lett till att budgeten överskridits med nästan 300.000 euro.
Tilläggskostnaden på sammanlagt 475.000 euro balanseras delvis upp av att platserna på Gullåsen nyttjas mindre och att avgiftsintäkterna ökar.
Socialnämnden oroas särskilt över att personalkostnaderna överskrider budget. Förklaringen är att man inte beaktat i budgeten att sjuk- och moderskapsledigheter innebär dubbla lönekostnader och att exempelvis övertidsersättningar är för lågt budgeterade.
Tidigare har underbudgeteringen balanserats med semesterpenning som tagits ut i ledig tid. I fjolårets budget minskades budgeten för semesterpenning och därför uppdagades budgetmissen. (ao)