DELA

Snusomröstning blev blockerad

I tisdags kväll hölls omröstningen i EU-parlamentets folkhälsoutskott om snuset.
Det blev en rumphuggen omröstning där ändringsförslag inte beaktades.
Finlands Europaparlamentariker Nils Torvalds var vid gott mod inför tisdagskvällens omröstning om snuset i Europaparlamentet. Torvalds hade lämnat in ett ändringsförslag till EU:s nya tobaksdirektiv där regioner med traditionellt hög snusanvändning, som Danmark och Åland, skulle kunna ansöka om undantag från snusförbudet.
Torvalds upplevde att det fanns ett stort stöd för ett sådant ändringsförslag i flera av EU-parlamentets parlamentariska grupper.
Det blev inte ens en riktig omröstning om Torvalds ändringsförslag. Föredragande i utskottet var den brittiska socialdemokratiska parlamentsledamoten Linda McAvan, och ordförande var tyske likaledes socialdemokraten Mathias Groote. Groote och McAvan drev igenom att en specialregel för utskottsarbetet skulle tillämpas där alla ändringsförslag kan förkastas i en enda omröstning.
Så skedde också, och Torvalds ändringsförslag tillsammans med alla andra föll i en omröstning som sade ja till att inga ändringar skulle göras till EU-kommissionens ursprungsförslag.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson